Linh Kiện Máy Tính

Giá bán:1,799,000vnđ
Bảo hành:

48 tháng (đổi mới trong 30 ngày đầu nếu có lỗi của NSX)

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Hỗ trợ CPU intel Coffelake thế hệ thứ 8 và thứ 9 (Socket 1151)

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 5% khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

Giá bán:10,300,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:10,300,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:9,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,000,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:18,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:18,000,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:6,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:6,000,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:6,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:6,000,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:5,600,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:4,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:4,500,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,500,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Giá bán:3,500,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,500,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • 4GB 256-Bit GDDR5
 • Boost Clock 1250 MHz
 • 1 x DL-DVI-D 1 x HDMI 3 x DisplayPort
 • 2048 Stream Processors
 • PCI Express 3.0
 • Form Factor: ATX
Giá bán:2,149,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,149,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 3Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

7%
Giá bán:2,209,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,059,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,209,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,059,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

Giá bán:13,689,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 12Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

5%
Giá bán:7,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,989,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 8Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

6%
Giá bán:2,549,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,394,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,549,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,394,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 3Tb

- Tốc độ quay: 5900rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

12%
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,049,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,049,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:11,489,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 12Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:9,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,889,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 10Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:5,289,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,289,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 128Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:8,489,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:8,489,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 10Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:9,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,689,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 10Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

17%
Giá bán:1,979,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,649,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,979,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,649,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 2Tb

- Tốc độ quay: 5900rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 5% khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

5%
Giá bán:5,529,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,279,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,529,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,279,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

7%
Giá bán:2,979,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,779,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,979,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,779,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 3Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

19%
Giá bán:2,079,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,694,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,079,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,694,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 2Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 5% khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

12%
Giá bán:3,699,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,249,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,699,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,249,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Khuyến mãi

- Giá tốt online Giảm 100k khi thanh toán qua VNPAY (Chi tiết xem tại đây)

5%
Giá bán:1,939,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,849,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,939,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,849,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 500Gb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

9%
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,939,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,939,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 5400

- Bộ nhớ Cache: 256Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

Giá bán:689,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kiểu kết nối: Không dây
 • - Chuẩn kết nối: Wireless
 • - Màu: Đen
Giá bán:2,389,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kiểu kết nối: Không dây
 • - Chuẩn kết nối: Bluetooth
 • - Màu: Đen