Linh Kiện Máy Tính

15%
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,749,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,749,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,479,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,470,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,479,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,470,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

17%
Giá bán:1,849,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,529,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,849,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,529,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 2Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,179,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,170,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,179,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,170,000vnđ
Bảo hành:

 24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 500Gb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 16Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

14%
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,019,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,019,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,180,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Bộ nhớ Cache: 64Mb
 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3
 • - Kích thước: 3.5Inch
0%
Giá bán:5,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,180,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 và Type C
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 540MBs/500MBs
0%
Giá bán:11,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,156,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,156,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 và Type C
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 540MBs/500MBs
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,700,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:4,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,220,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:4,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,220,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:4,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,220,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:4,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,200,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:5,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,080,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:1,800,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,760,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,800,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,760,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:5,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,080,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
Giá bán:5,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,080,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:8,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,150,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:8,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,150,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 10Tb
 • - Bộ nhớ Cache: USB3.0
 • - Chuẩn giao tiếp: 3.5inch
7%
Giá bán:3,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,400,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,400,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
2%
Giá bán:1,800,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,760,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,800,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,760,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
4%
Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,300,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,300,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 6Tb
 • - Bộ nhớ Cache: USB3.0
 • - Chuẩn giao tiếp: 3.5inch
3%
Giá bán:5,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,850,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,850,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
5%
Giá bán:4,300,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,100,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,300,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,100,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: N/A
 • - Bộ nhớ Cache: USB3.0
 • - Chuẩn giao tiếp: 3.5inch
7%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,550,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,550,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch
4%
Giá bán:4,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,850,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,850,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay:
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5inch