Máy tính để bàn Dell

Giá bán:8,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 8100
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Dos
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

3%
Giá bán:9,249,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,249,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,989,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 8100
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Dos
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

4%
Giá bán:9,589,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,189,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,589,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,189,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 Core i3 8100T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

3%
Giá bán:9,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

Giá bán:9,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Windows 10 home
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

Giá bán:10,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:10,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Tặng 50k khi đặt hàng online

3%
Giá bán:11,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,189,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,189,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:11,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8500
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:11,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

3%
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

3%
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:11,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Windows 10 home
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

2%
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:12,089,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,089,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Dos
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:12,389,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,389,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

1%
Giá bán:12,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Windows 10 home
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:12,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,989,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:13,089,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,089,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

1%
Giá bán:13,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,389,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,389,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8500
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

Giá bán:13,489,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,489,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Khuyến mại 50k khi đặt hàng online

1%
Giá bán:13,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,589,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,589,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Giảm giá 50k khi đặt hàng online

1%
Giá bán:13,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,589,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:13,589,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Giảm giá 50k khi đặt hàng online

Giá bán:13,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8500
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Giảm giá 50k khi đặt hàng online

Giá bán:13,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,989,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Windows 10 home
Khuyến mãi

Giảm giá 50k khi đặt hàng online

2%
Giá bán:14,689,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,389,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:14,689,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,389,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Giảm giá 50k khi đặt hàng online

Giá bán:14,489,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:14,489,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
Khuyến mãi

Khuyến mai 50k khi đặt hàng online

1%
Giá bán:14,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:14,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 Core i5 8400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mai 50k khi đặt hàng online

Giá bán:15,289,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,289,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Khuyến mai 50k khi đặt hàng online

5%
Giá bán:16,289,000vnđ
Giá khuyến mãi:15,489,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:16,289,000vnđ
Giá khuyến mãi:15,489,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700
 • - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Ubuntu
Khuyến mãi

Giảm 50K khi đặt hàng online

1%
Giá bán:15,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:15,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:15,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9400
 • - RAM/ HDD: 8Gb/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb
 • - OS: Windows 10 home
Khuyến mãi

Giảm 50K khi đặt hàng online