Máy tính All in One

1%
Giá bán:11,280,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,280,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,180,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Chưa có CPU

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

Giá bán:14,150,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,140,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel Core i5

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

Giá bán:14,180,000vnđ
Giá khuyến mãi:14,170,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel Core i3

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

Giá bán:12,890,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,880,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel Core i3

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

0%
Giá bán:12,440,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,430,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel G4400

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

0%
Giá bán:11,150,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,140,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel G4400

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

0%
Giá bán:10,680,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,670,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:10,680,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,670,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel G3930

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

0%
Giá bán:11,970,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,960,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,970,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,960,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Độ phân giải: 1920 x 1080

Kiểu màn hình: Màn LED

Chipset: Intel G3930

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi

0%
Giá bán:10,240,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,230,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:10,240,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,230,000vnđ
Bảo hành:

12 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

 

Kiểu màn hình: Màn LED

HDMI: Có

Kết nối internet: có cổng LAN,Wifi