Laptop Apple

Giá bán:70,390,000vnđ
Giá khuyến mãi:67,090,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU

 • - Ram 16GB

 • - Ổ cứng 1Tb SSD

 • - Card màn hình 16‑core GPU

 • - Màn hình 16.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

Giá bán:91,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:87,590,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Max chip 10‑core CPU

 • - Ram 32GB

 • - Ổ cứng 1Tb SSD

 • - Card màn hình 32‑core GPU

 • - Màn hình 16.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

Giá bán:91,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:87,590,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Max chip 10‑core CPU

 • - Ram 32GB

 • - Ổ cứng 1Tb SSD

 • - Card màn hình 32‑core GPU

 • - Màn hình 16.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

Giá bán:62,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:59,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Pro chip 8‑core CPU

 • - Ram 32GB

 • - Ổ cứng 512Gb SSD

 • - Card màn hình 14‑core GPU

 • - Màn hình 14.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

Giá bán:69,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:65,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU

 • - Ram 32GB

 • - Ổ cứng 512Gb SSD

 • - Card màn hình 16‑core GPU

 • - Màn hình 14.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

11%
Giá bán:35,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:35,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

11%
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

11%
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

11%
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:35,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664 

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

5%
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

5%
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

5%
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

5%
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:41,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:39,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

4%
Giá bán:51,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,690,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:51,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,690,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 24Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

4%
Giá bán:51,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,690,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:51,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,690,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 24Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

6%
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 24Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

6%
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 24Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: 1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

6%
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

6%
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:46,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:44,290,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

3%
Giá bán:39,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:39,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

3%
Giá bán:39,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:39,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: 1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

Giá bán:64,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:60,290,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU

 • - Ram 16GB

 • - Ổ cứng 512Gb SSD

 • - Card màn hình 16‑core GPU

 • - Màn hình 16.2-inch

 • - Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

 • - Camera 1080p FaceTime HD

 • - Trong hộp có "MacBook Pro 14-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

1%
Giá bán:38,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,790,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:38,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,790,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

1%
Giá bán:38,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,790,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:38,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:38,790,000vnđ
Bảo hành:

12 THÁNG

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 512Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

3%
Giá bán:36,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:35,390,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:36,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:35,390,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

3%
Giá bán:36,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:35,390,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:36,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:35,390,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Air M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 8-core GPU

 • Bộ nhớ: 16Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.6-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1664 

 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4

6%
Giá bán:33,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:33,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:31,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Model: Macbook Pro M2

 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU - 10-core GPU

 • Bộ nhớ: 8Gb

 • Ổ cứng: 256Gb

 • Màn hình: 13.3-inch

 • Độ phân giải: 2560 x 1600

 • Cổng giao tiếp: "1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

7%
Giá bán:50,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:47,190,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:50,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:47,190,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, and 16-core Neural Engine

 • Bộ nhớ RAM: 16GB

 • Ổ cứng: 1Tb SSD

 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone

 • Card màn hình: 8-core GPU

7%
Giá bán:50,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:47,190,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:50,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:47,190,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, and 16-core Neural Engine

 • Bộ nhớ RAM: 16GB

 • Ổ cứng: 1Tb SSD

 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone

 • Card màn hình: 8-core GPU

20%
Giá bán:29,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:23,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:29,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:23,890,000vnđ
Bảo hành:

12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine

 • Bộ nhớ RAM: 8GB

 • Ổ cứng: 256 GB

 • Màn hình: Retina display with True Tone

 • Card màn hình: 7-core GPU

Chat Facebook (8h-22h)
Chat Zalo (8h-22h)
098.2266.568 (8h-22h)