Ổ cứng SSD M2

38%
Giá bán:699,000vnđ
Giá khuyến mãi:430,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:699,000vnđ
Giá khuyến mãi:430,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Dung lượng: 256GB

– Giao điện: M.2 PCIe Gen3 x4

– Read/Write: Up to 3500 / 1200 MB/s

– Bảo hành 5 năm

30%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:700,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Dung lượng: 512GB

– Giao điện: M.2 PCIe Gen3 x4

– Read/Write: Up to 3500 / 1200 MB/s

– Bảo hành 5 năm

34%
Giá bán:799,000vnđ
Giá khuyến mãi:525,000vnđ
Bảo hành:

 60 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Ổ cứng SSD M.2 NVME PCIe Gen 3 tốc độ đọc ghi cao
 • Tốc độ đọc: 2100Mb/s
 • Tốc độ ghi: 1300Mb/s
 • Dung lượng: 256GB
24%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:759,000vnđ
Bảo hành:

 60 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Ổ cứng SSD M.2 NVME PCIe Gen 3 tốc độ đọc ghi cao
 • Tốc độ đọc: 2100Mb/s
 • Tốc độ ghi: 1500Mb/s
 • Dung lượng: 512GB
40%
Giá bán:1,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:749,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2100MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

35%
Giá bán:1,560,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,020,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,699,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,149,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3300MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 120MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

21%
Giá bán:2,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,645,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,645,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 560MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 530MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2

 • - Kích thước: M2.2280

26%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:740,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 240Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 545MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 465MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 Sata

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:13,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,949,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 7000MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5100MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,929,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 6900MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:6,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,738,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 7000MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,638,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,799,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,310,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2900MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIe 3x4 NVMe

 • - Kích thước: M2-2280

Giá bán:2,490,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,380,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,038,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

31%
Giá bán:2,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,689,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3100MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2600MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIe 3x4 NVMe

 • - Kích thước: M2-2280

Giá bán:2,260,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,000,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,180,000vnđ
Giá khuyến mãi:969,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 256Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3000MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1000MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

29%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,838,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1TB

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2500MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2100MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:878,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 256Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2300MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1100MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:678,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 128Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2200MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 600MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,050,000vnđ
Giá khuyến mãi:978,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1200MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

44%
Giá bán:2,490,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,389,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 512Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2500MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2100MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

9%
Giá bán:1,599,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,450,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,599,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,450,000vnđ
Bảo hành:

  60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Thương hiệu : TeamGroup
 • Dòng              : MP33
 • Mô hình          : TM8FP6001T0C101
 • Hệ số              : M.2 2280
 • Dung lượng     : 1TB
 • Bộ nhớ             : 3D NAND
 • Giao diện          : PCIe Gen3 x4
 • Tốc độ đọc        : Lên đến 1800 MBps
 • Tốc độ ghi         : Lên đến 1500 MBps
 • MTBF                : 1.500.000 giờ
 • Trọng lượng       : 600g
 • Kích thước         : 80 (L) x 22 (W) x 3.8 (H) mm
19%
Giá bán:990,000vnđ
Giá khuyến mãi:799,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:990,000vnđ
Giá khuyến mãi:799,000vnđ
Bảo hành:

   60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Thương hiệu : TeamGroup
 • Dòng              : MP33
 • Mô hình          : TM8FP6512G0C101
 • Hệ số              : M.2 2280
 • Dung lượng     : 512GB
 • Bộ nhớ             : 3D NAND
 • Giao diện          : PCIe Gen3 x4
 • Tốc độ đọc        : Lên đến 1700 MBps
 • Tốc độ ghi         : Lên đến 1400 MBps
 • MTBF                : 1.500.000 giờ
 • Trọng lượng       : 600g
 • Kích thước         : 80 (L) x 22 (W) x 3.8 (H) mm
Khuyến mãi

Giá tốt online: KM khi mua kèm case

22%
Giá bán:890,000vnđ
Giá khuyến mãi:690,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:890,000vnđ
Giá khuyến mãi:690,000vnđ
Bảo hành:

 60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Thương hiệu : TeamGroup
 • Dòng              : MP33
 • Mô hình          : TM8FP6256G0C101
 • Hệ số              : M.2 2280
 • Dung lượng     : 256GB
 • Bộ nhớ             : 3D NAND
 • Giao diện          : PCIe Gen3 x4
 • Tốc độ đọc        : Lên đến 1600 MBps
 • Tốc độ ghi         : Lên đến 1000 MBps
 • MTBF                : 1.500.000 giờ
 • Trọng lượng       : 600g
 • Kích thước         : 80 (L) x 22 (W) x 3.8 (H) mm
14%
Giá bán:799,000vnđ
Giá khuyến mãi:690,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:799,000vnđ
Giá khuyến mãi:690,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Thương hiệu : TeamGroup
Dòng              : MP33
Mô hình          : TM8FP6128G0C101
Hệ số              : M.2 2280
Dung lượng     : 128GB
Bộ nhớ             : 3D NAND
Giao diện          :  PCI-E Gen3x4
Tốc độ đọc        : Lên đến 1500 MBps
Tốc độ ghi         : Lên đến 500 MBps
MTBF                : 1.500.000 giờ
Trọng lượng       : 600g

Giá bán:6,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,800,000vnđ
Bảo hành:

 60 Tháng

Kho:
Mô tả tóm tắt

Dung lượng: 2TB
Kích thước: M.2 2280 
Kết nối: SATA 3
Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 520MB/s

New
18%
Giá bán:1,080,000vnđ
Giá khuyến mãi:890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,080,000vnđ
Giá khuyến mãi:890,000vnđ
Bảo hành:

 60 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Dung lượng: 256GB
Kích thước: M.2 2280 
Kết nối: SATA 3
Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 520MB/s