Monitor - Màn hình

New
12%
Giá bán:3,890,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,438,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,890,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,438,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
Kích thước màn hình: 23.8Inch
Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
Thời gian đáp ứng: 5ms
Tần số quét: 60HZ
Độ sáng: 250cd/m2

27%
Giá bán:4,399,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,199,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,399,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,199,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
Kích thước màn hình: 23.8Inch
Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
Thời gian đáp ứng: 5ms
Tần số quét: 75HZ
Độ sáng: 250cd/m2

21%
Giá bán:11,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,520,000vnđ
Bảo hành:

24 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
Xem chi tiết
 • Kiểu màn hình: Màn hình đồ họa
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: 4K
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 400cd/m2
16%
Giá bán:8,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:7,580,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:8,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:7,580,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 170Hz
 • Độ sáng: 400cd/m2
14%
Giá bán:7,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,530,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,530,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 240Hz
 • Độ sáng: 400cd/m2
Giá bán:6,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,980,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình đồ họa
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: 2K (2560x1440)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 300 cd/m2
19%
Giá bán:7,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,120,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,120,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 240Hz
 • Độ sáng: 400cd/m2
Giá bán:6,499,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,877,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình UltraWide
 • Kích thước màn hình: 29.0Inch
 • Độ phân giải: 2K (2560x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 100HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
14%
Giá bán:6,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,395,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:6,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,395,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: WUXGA (1920x1200)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 300 cd/m2
18%
Giá bán:5,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,889,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 27.0Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 144Hz
 • Độ sáng: 350cd/m2
Giá bán:4,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,580,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
8%
Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,240,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,240,000vnđ
Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 31.5Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
8%
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,950,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,950,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
22%
Giá bán:4,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,890,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,890,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình cong (Curved)
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
12%
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,780,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,780,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27.0Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
13%
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,740,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,740,000vnđ
Bảo hành:

 36 tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27.6Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
18%
Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,750,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,750,000vnđ
Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 144Hz
 • Độ sáng: 300 cd/m2
8%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,680,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,680,000vnđ
Bảo hành:

 24 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 165Hz
 • Độ sáng: 250cd/m2
3%
Giá bán:3,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,480,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,480,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng. Bảo hành tại hãng.

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
15%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,390,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,390,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
22%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,130,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,130,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
18%
Giá bán:3,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,040,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,040,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
14%
Giá bán:3,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,840,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 22 inch ~ 25 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
11%
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,440,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,440,000vnđ
Bảo hành:

 36 tháng 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
Kích thước màn hình: 21.5Inch
Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
Thời gian đáp ứng: 4ms
Tần số quét: 60HZ
Độ sáng: 250cd/m2
19%
Giá bán:2,140,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,740,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,140,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,740,000vnđ
Bảo hành:

 36 Tháng (đổi mới 30 ngày đầu)

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 20 inch ~ 21.5 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 6ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
16%
Giá bán:4,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,220,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,999,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,220,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: 36 Tháng. Bảo hành tại hãng.
 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 27 inch ~ 29 inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 300 cd/m2
15%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,379,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,379,000vnđ
Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
 • Kích thước màn hình: 23.8Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Tần số quét: 144Hz
 • Độ sáng: 250cd/m2
16%
Giá bán:3,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,589,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,589,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng (Kích hoạt bảo hành điện tử).
 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 21.5Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2
26%
Giá bán:2,149,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,600,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,149,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,600,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: 36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: <20 inch
 • Độ phân giải: 1366x768
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Tần số quét: 60HZ
 • Độ sáng: 200cd/m2
22%
Giá bán:3,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,799,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,799,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng (Kích hoạt bảo hành điện tử).
 

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
 • Kích thước màn hình: 23.8Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Tần số quét: 75HZ
 • Độ sáng: 250cd/m2