Monitor - Màn hình

20%
Giá bán:13,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,879,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,879,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2 / Display Port / USB Type C x 1/ USB x 2/speaker 2x5w
15%
Giá bán:3,960,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,379,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,960,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,379,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 24.0Inch AH-IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp:
13%
Giá bán:5,620,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,879,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,620,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,879,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2ae/audio out
4%
Giá bán:13,120,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,579,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:13,120,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,579,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2ae/DP x 1/USB-C x 1/audio out / 5wx2 / USB-C (Power Delivery) 96W/ USB-C ( Data Transsmission)
12%
Giá bán:7,050,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,179,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,050,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,179,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 29.0Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2560x1080
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2ae/audio out
6%
Giá bán:12,688,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,980,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,688,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,980,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 34Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2560x1080
 • - Cổng giao tiếp: 34GL750-B 34Inch 1Ms 144Hz IPS
5%
Giá bán:9,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,779,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,779,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2 / Display Port / USB 3.0 x 2 (down)/ USB 3.0 x 1 (up) / audio out
10%
Giá bán:3,530,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,189,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,530,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,189,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / Display Port
Giá bán:8,879,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2K (2560x1440)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI, DP
24%
Giá bán:24,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:18,779,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:24,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:18,779,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 31.5Inch Nano IPS
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2 / Display Port / USB x 2 (down stream)/ USB-C x 1 (Power Delivery ~60W)/ USB-C (Data Transsmission)/USB-C (DP Alternate Mode)/audio phone out. Có 2 loa 5w.
11%
Giá bán:29,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,679,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:29,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,679,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 27Inch Nano IPS
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: 2xHDMI, DP (1.4), USB 3.0 (1up), USB 3.0 (2 down), headphone out
5%
Giá bán:7,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,970,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,970,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2K (2560x1440)
 • - Cổng giao tiếp: 2xHDMI, 1xDP (1.4), headphone out, Dual Controller,
5%
Giá bán:12,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,679,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,679,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2K (2560x1440)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2/DP x 1/USB type C (Power Delivery ~60W)/ USB downstream x 2
8%
Giá bán:8,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:7,979,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:8,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:7,979,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: 2xHDMI, DP (1.4), headphone out
5%
Giá bán:9,210,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,779,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,210,000vnđ
Giá khuyến mãi:8,779,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • Kích thước màn hình: 31.5Inch VA
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI, DP
7%
Giá bán:7,530,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,979,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,530,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,979,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 31.5Inch VA
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI, DP
12%
Giá bán:2,560,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,240,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,560,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,240,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED
 • - Độ phân giải: 1360x768
 • - Cổng giao tiếp: HMDI/ Dsub/ Headphone Out
14%
Giá bán:31,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:31,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,989,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 31.5Inch Nano IPS
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x1/ Display Port *1 - Headphone out / USB*2 -Thunderbolt 3 (1in+1out)
7%
Giá bán:7,430,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,879,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,430,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,879,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 29.0Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2560x1080
7%
Giá bán:4,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,079,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,079,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 23.6Inch TN
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: 2 x HDMI (1.4) / 1 x Display Port (1.2) / 1 x Audio Out (3,5mm)
5%
Giá bán:10,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,979,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:10,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,979,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 31.5Inch VA
 • - Độ phân giải: 4K (3840x2160)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI, DP
10%
Giá bán:3,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,550,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,550,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 23.8Inch AH-IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI, VGA/D-sub, Audio
5%
Giá bán:11,550,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:11,550,000vnđ
Giá khuyến mãi:10,989,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 27Inch Nano-IPS
 • - Độ phân giải: 2K(2560x1440)
 • - Cổng giao tiếp: 2xHDMI 2.0/Display Port 1.4/ 3,5" Headphone out, 01 USB 3.0 (upstream) 02 USB (downstream)
4%
Giá bán:6,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,140,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:6,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,140,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 29.0Inch IPS
 • - Độ phân giải: 2560x1080
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2, Display Port/ Headphone Output
8%
Giá bán:4,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,479,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,479,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2ae/audio out
Giá bán:4,089,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / Display Port
5%
Giá bán:7,320,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:7,320,000vnđ
Giá khuyến mãi:6,989,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2 / Display Port 1.2 / Headphone
7%
Giá bán:4,820,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,489,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,820,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,489,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: HDMI x 2 / D_Sub x 1/ Headphone Out
15%
Giá bán:3,280,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,779,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,280,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,779,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: D_Sub / HDMI / speaker/
5%
Giá bán:5,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,680,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,680,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 •  Kích thước màn hình: 27.0Inch 1Ms 144Hz
 • - Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
 • - Cổng giao tiếp: (HDMI 1.4 x 2), (Display port 1.2 x 1)