ổ cứng SSD

26%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:735,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:735,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 240Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 350MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

31%
Giá bán:820,000vnđ
Giá khuyến mãi:569,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:820,000vnđ
Giá khuyến mãi:569,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 120Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 320MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

40%
Giá bán:1,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:749,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2100MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

35%
Giá bán:1,560,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,020,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

47%
Giá bán:699,000vnđ
Giá khuyến mãi:369,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:699,000vnđ
Giá khuyến mãi:369,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 120Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 435MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

35%
Giá bán:949,000vnđ
Giá khuyến mãi:619,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:949,000vnđ
Giá khuyến mãi:619,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 240Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 502MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

28%
Giá bán:650,000vnđ
Giá khuyến mãi:469,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:650,000vnđ
Giá khuyến mãi:469,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 120Gb

 • - Tốc độ đọc: 500MB/s

 • - Tốc độ ghi: 380MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

27%
Giá bán:929,000vnđ
Giá khuyến mãi:678,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 256Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

Giá bán:1,699,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,149,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3300MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 120MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

37%
Giá bán:1,799,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,138,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 480Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 545MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 465MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

21%
Giá bán:2,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,645,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,090,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,645,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 560MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 530MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2

 • - Kích thước: M2.2280

27%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:729,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 240Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 545MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 465MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

Giá bán:1,680,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,116,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 555MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 440MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

26%
Giá bán:999,000vnđ
Giá khuyến mãi:740,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 240Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 545MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 465MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 Sata

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:13,950,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,949,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 7000MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5100MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:4,290,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,929,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 6900MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:6,690,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,738,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 7000MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 5000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,638,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

34%
Giá bán:4,490,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,949,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,490,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,949,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

Giá bán:1,799,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,310,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2900MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIe 3x4 NVMe

 • - Kích thước: M2-2280

27%
Giá bán:3,499,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,538,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,499,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,538,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 560MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 530MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

Giá bán:2,490,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,380,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2300MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:4,590,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,038,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3000MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

19%
Giá bán:1,660,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,349,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,660,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,349,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 250Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

31%
Giá bán:2,190,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,510,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,190,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,510,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3

 • - Kích thước: 2.5Inch

31%
Giá bán:2,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,689,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3100MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2600MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIe 3x4 NVMe

 • - Kích thước: M2-2280

Giá bán:2,260,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,000,000vnđ
Bảo hành:

60 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s

 • - Tốc độ ghi (SSD): 3200MB/s

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,180,000vnđ
Giá khuyến mãi:969,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 256Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 3000MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1000MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: PCIE

 • - Kích thước: M2.2280

29%
Giá bán:3,990,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,838,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1TB

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2500MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 2100MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280

Giá bán:1,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:878,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 256Gb

 • - Tốc độ đọc (SSD): 2300MBps

 • - Tốc độ ghi (SSD): 1100MBps

 • - Chuẩn giao tiếp: M2 NVMe

 • - Kích thước: M2.2280