Máy trạm Workstation

0%
Giá bán:67,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:67,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:67,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:67,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700K
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:29,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:29,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:29,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:29,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700K
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:23,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:23,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:23,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:23,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8600
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:109,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:109,289,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:109,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:109,289,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon Silver 4112
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 2Tb+256GB SSD
 • - VGA: VGA rời, Quadro P5000 16GB
 • - OS: Windows 10 Pro
Giá bán:68,089,000vnđ
Giá khuyến mãi:97,989,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:68,089,000vnđ
Giá khuyến mãi:97,989,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon Bronze 3104
 • - RAM/ HDD: 32Gb (4x8Gb)/ 2Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P4000 8GB
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:49,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:49,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:49,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon Bronze 3104
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 2Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P2000 5GB
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:33,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:33,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:33,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:33,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon E-2124G
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P1000 4GB
 • - OS: Ubuntu 14.04
0%
Giá bán:51,689,000vnđ
Giá khuyến mãi:51,589,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:51,689,000vnđ
Giá khuyến mãi:51,589,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon W-2123
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro P2000 5GB
 • - OS: Window 10 Pro (64bit) English
0%
Giá bán:114,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:114,089,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:114,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:114,089,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon Silver 4112
 • - RAM/ HDD: 32Gb (4x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P5000 16GB
 • - OS: Windows 10 Pro
0%
Giá bán:63,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:63,289,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:63,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:63,289,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon Bronze 3106
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 2Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P4000 8GB
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
1%
Giá bán:32,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:32,689,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:32,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:32,689,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon E-2124
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P1000 4GB
 • - OS: Ubuntu 14.04
0%
Giá bán:43,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:43,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:43,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:43,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P2000 5GB
 • - OS: Ubuntu 14.04
0%
Giá bán:27,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:27,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:27,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:27,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon E-2124G
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:37,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:36,990,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:37,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:36,990,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon E-2146G
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 2Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P2000 5GB
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04
0%
Giá bán:24,889,000vnđ
Giá khuyến mãi:24,880,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:24,889,000vnđ
Giá khuyến mãi:24,880,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu 14.04
0%
Giá bán:24,889,000vnđ
Giá khuyến mãi:24,789,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:24,889,000vnđ
Giá khuyến mãi:24,789,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon E-2124G
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu 14.04
0%
Giá bán:46,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:46,780,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:46,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:46,780,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Xeon W-2123
 • - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb
 • - VGA: VGA rời, Quadro P600
 • - OS: Window 10 Pro (64bit) English
2%
Giá bán:26,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,389,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:26,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:26,389,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i7 8700
 • - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ HDD=1TB
 • - VGA: VGA rời, Quadro P620
 • - OS: Ubuntu Linux 16.04